1.พยาบาลประจำสถานพักฟื้น บ้านพักผู้สูงวัย
2.ผู้ช่วยพยาบาล
3.พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
4.แม่บ้าน แม่ครัว
5.เสมียน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0854857676, 0898958845, 021981188