บ้านศรีสุขเมืองทอง

บริษัท มีศรีสุข จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดำเนินโครงการ “บ้านศรีสุขเมืองทอง” (Srisuk Muangthong Nursing Home) ให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากสถานพยาบาลต้องพักฟื้นหรือผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้หรือผู้ที่อยู่โดยลำพังไม่ได้โดย คณะผู้บริหารทีมหุ้นส่วนแพทย์พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการการดูแลอย่างแท้จริงด้วยบุคลากรมืออาชีพ คณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความทุกข์ทรมานของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากคนรับใช้ซึ่งไม่เคยได้รับการอบรมในการดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คนรับใช้เหล่านี้มักจะทำให้ผู้ถูกดูแลเจ็บปวดไม่สบายกายและรำคาญใจ และบางครั้งก็แอบทำร้ายร่างกาย ด่าทอผู้สูงอายุ ญาติของผู้สูงอายุเองก็มักจะยุ่งยากลำบากในการควบคุมดูแลหรือสอดส่องการดูแลของคนรับใช้ที่ไม่ได้คุณภาพดังกล่าว ทั้งสภาพบ้านพักอาศัยก็ไม่พร้อมสำหรับความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ตามสภาพของผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทองจึงถูกออกแบบมารองรับผู้ถูกดูแลให้ได้รับความมั่นคงปลอดภัยสะดวกสบายด้วยรูปแบบตามมาตรฐานอย่างโรงพยาบาล แต่อบอุ่นเสมือนอยู่บ้านด้วยไมตรีจิตของทีมผู้ดูแลมืออาชีพที่เอาใจใส่ให้บริการอย่างมาตรฐานพร้อมแบกรับความยุ่งยากลำบากกายและใจของผู้สูงวัยและญาติ เพื่อให้ผู้ถูกดูแลได้รับความสุขสะดวกสบายกายและใจอันจะตามมาด้วยความสุขสบายกายและใจของญาติ ผู้สูงวัยหรือผู้ที่จะรับบริการแต่ละรายจะได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพจากทีมหุ้นส่วนแพทย์พยาบาลวินิจฉัยอาการรวมทั้งสุขภาพกายใจภายในสามวันแรกเข้าเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันจะยังถึงความปลอดภัยของทุกท่านในบ้านศรีสุขเมืองทอง เพื่อวางแผนการให้บริการดูแลโดยแพทย์พยาบาลจะคอยตรวจเช็คพัฒนาการการฟื้นฟูสุขภาพกายใจทุกสัปดาห์ต่อเนื่องหากมีความจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานงานกับญาติและส่งต่อสถานพยาบาลที่ญาติต้องการหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร็วพลัน


“บ้านศรีสุขเมืองทอง” เป็นสถานที่พักอาศัยขนาดใหญ่ บนอาคารสูง ๗ ชั้น และอาคาร ๕ ชั้น มีพื้นที่อยู่อาศัยนับตามจำนวนเตียงรวมประมาณ ๑๐๐ เตียงที่สามารถให้เช่าได้ โดยแบ่งเป็นเตียงรวมในห้องโถง เตียงคู่และเตียงเดี่ยว อาคาร ๕ ชั้นใช้เป็นหอพักพยาบาลและพนักงาน


โครงการ “บ้านศรีสุขเมืองทอง” เป็นธุรกิจประเภทสถานพักอาศัย ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยให้บริการที่พำนักแก่บุคคลที่ว้าเหว่ หรือเป็นโรคซึมเศร้า หรืออยู่โดยลำพังมิได้ หรืออยู่ในระหว่างพักฟื้นหรือช่วยตัวเองไม่ได้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” รวมทั้งบริการจัดเตรียมอาหารและป้อนอาหารหรือยาให้แก่ “ลูกค้า” ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเป็นประจำ ซึ่งจะครอบคลุม การให้เช่าที่พักค้างคืน บริการอาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผ้าและที่พัก ตลอดจนความสะอาดของร่างกาย พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล หากมีอาการเจ็บป่วยจะบริการนำส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือโรงพยาบาลที่ “ลูกค้า” รักษาตัวอยู่เพื่อรับการรักษาพยาบาลต่อ

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการให้ที่พักอาศัยพร้อมบริการดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ให้เป็นตัวอย่างที่ดีและมีมาตรฐานการดูแลทั้งกายและใจของ “ลูกค้า” จะได้ไม่เกิดความรู้สึกเหงา ว้าเหว่ และไม่สบายตัว แต่จะเกิดความรู้สึกว่าอยู่ร่วมกับสังคมประเภทเดียวกันที่ได้รับความบันเทิงรื่นเริงใจจากสันทนาการที่ “บ้านศรีสุขเมืองทอง” จัดให้ รวมทั้งได้บุญกุศลจากการสวดมนต์ สนทนาธรรม ซึ่งท้ายสุด “ลูกค้า” อาจจะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากกลับบ้านตนเองซึ่งมีแต่ความเงียบเหงา ว้าเหว่ ขาดผู้ดูแลใกล้ชิด เนื่องจากลูกหลานต้องไปทำการงานหรือกิจวัตรประจำวันเพื่ออนาคตที่ดี ผลที่ตามมาคือ “ลูกค้า” หรือ “ผู้เช่า” รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายจะได้ไม่เกิดความรู้สึกยึดติดในความคิดโบราณว่าทอดทิ้งบุพการีหรือผู้มีพระคุณของตน แต่กลับจะรู้สึกว่าการฝากบุพการีหรือผู้ที่ตนรักยิ่งไว้กับเรานั้นถือเป็นทางเลือกในการตอบแทนคุณเป็นอย่างดีต่อบุคคลเหล่านั้น

บริการของเรา

โครงการ“บ้านศรีสุขเมืองทอง” แบ่งประเภทการให้บริการตามระยะเวลาที่ “ผู้เช่า” เข้าพักอาศัย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1) การพักอาศัยแบบไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care) สำหรับ “ผู้เช่า” ที่ต้องการพักอาศัยและรับบริการเฉพาะช่วงเวลาทำงานปกติ
2) การพักอาศัยแบบสถานบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) “ผู้เช่า” ที่ต้องการรับบริการโดยอาศัยใน “บ้านศรีสุขเมืองทอง” เลยหรืออาศัยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยญาติที่ไม่มีเวลาดูแล จะนำลูกค้ามาฝากดูแล และมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว การบริการของ “บ้านศรีสุขเมืองทอง” ได้แก่การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ โดยอาจเป็นกรณีให้อาหารทางจมูก ทางหน้าท้อง เบาหวาน แผลกดทับ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ภาวะหลงลืม พาร์กินสัน ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยมืออาชีพ และอยู่ในระยะพักฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลโดยแพทย์พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ทำกายภาพบำบัดโดยทีมงานมืออาชีพ การบริการดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด อบอุ่น เป็นกันเองดุจญาติมิตร ครอบคลุมการบริการหลักและให้บริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและดึงดูดใจ