โรงพยาบาลในเครือบางประกอกและปิยะเวท เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna

โรงพยาบาลในเครือบางประกอกและปิยะเวท เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna โดยมีค่ามัดจำในการจอง