ท่าออกกำลังกายผู้สูงอายุ Active Aging

ผู้สูงอายุควรเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น นั่งๆ นอนๆ ดูทีวี

รูปแบบกิจกรรมทางกาย สำหรับผู้สูงอายุ
1. กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำเป็นกิจวัตรประจำวัน
ด้วยตนเองที่บ้านหรือในยามว่าง ได้แก่ งานบ้าน กวาดถูบ้าน รดน้ำต้นไม้ กวาดใบไม้
2. กิจกรรมการเดินทาง ได้แก่ การเดินไปจ่ายตลาด
การเดินไปทำงาน ปั่นจักรยาน
3. กิจกรรมสันทนาการ งานอดิเรก เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพจิตใจและสมอง เช่น การร้องเพลง เต้นรำ วาดภาพ ถ่ายรูป ปลูกต้นไม้
4. กิจกรรมในรูปแบบการออกกำลังกายง่ายๆ เช่น ลีลาศ รำไทเก๊ก รำไม้พลอง
5. กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
หรือนักกายภาพบำบัด
ขอขอบคุณข้อมูลจาก:คุณภคพงศ์วิเศษสินธุ์
วิทยากรออกกำลังกาย/เพิ่มกิจกรรมทางกายเครือข่ายคนไทยไร้พุง:ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ