มอบความใส่ใจ.. ให้กับผู้สูงวัย

มอบความใส่ใจ.. ให้กับผู้สูงวัย 

ปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาครัฐและเอกชนต่างเริ่มให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มนี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวก การบริการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จึงทำให้สภาพสังคม สภาพแวดล้อม สาธารณสุขดีขึ้นตามลำดับ แต่สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการจริงๆ อาจไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นไปมากกว่าความรัก ความเอาใจใส่จากคนในครอบครัว

แต่ด้วยลูกหลานต่างมีภาระหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดูแลได้เท่าที่ควร จึงอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุที่จะมีอารมณ์แปรปรวน รู้สึกเหงา วิตกกังวล กลัวว่าจะถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุบางคนต้องการเพื่อนคุย หรือการเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัว

ดังนั้นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุควรหันมาให้ความสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีคนในครอบครัวเป็นทั้งความสุข ความรักและที่พึ่งให้กับพวกท่าน

ข้อมูลดีๆ จาก.. นพ.อัครพงศ์  แสนเรือง  อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคเลือด คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

ที่มา : https://thetaradev.com/