กิจกรรมมอบความใส่ใจ.. ให้กับผู้สูงวัย บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

กิจกรรมมอบความใส่ใจ.. ให้กับผู้สูงวัย บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง