ติดเชื้อโควิด ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ต้องรักษาที่ไหน

ติดเชื้อโควิด ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ต้องรักษาที่ไหน

สำหรับสิทธิบัตรทอง

  • หน่วยบริการปฐมภูมิ
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข
  • คลินิกชุมชนอบอุ่น
  • หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่
  • สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้
  • ร้านยาในโครงการ “เจอ แจก จบ”

สิทธิประกันสังคม

สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมตามสิทธิของท่าน

 

สิทธิข้าราชการ

สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

 

ช่องทางการติดต่อ

สายด่วน

1669 กด 2

 

สายด่วน

สปสช. 1330

กด 14  สำหรับประชาชนทั่วไป

กด 18 สำหรับกลุ่ม 608 ผู้ป่วยติดเตียง/คนพิการ

 

ที่มา https://www.thansettakij.com/general-news/532085