8 อาการโควิดสายพันธุ์โอมิครอน BA.4-BA.5

8 อาการโควิดสายพันธุ์โอมิครอน BA.4-BA.5

 1. ปวดศีรษะและกล้ามเนื้อ2. มีเสลด และเสียงเปลี่ยน

3. ไข้สูง 39 องศา

4. คอแห้ง คันคอ จากนั้นจะเริ่มเจ็บคอ

5. รู้สึกหนาว แต่เหงื่อออก

6. รู้สึกเหนื่อย เพลีย นอนซม

7. ไอ

8. กลืนน้ำลายแล้วรู้สึกเหมือนมีดบาด

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/trueinside/118663/