• ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
  รับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

รับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

 

พักฟื้นผู้สูงอายุ

ควบคุมดูแลและแนะนำโดยแพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ

 

สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ

มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในแต่ละวัน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น

 

บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง (Baan Srisuk Muang thong Nursing Home) โดยทีมหุ้นส่วนแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ รับดูแลผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการการดูแล เปิดให้บริการแล้วค่ะ อาคารห้าชั้นเป็นหอพักพยาบาลกับพนักงาน ส่วนอาคารเจ็ดชั้นเป็นสถานที่ให้บริการบ้านพักผู้สูงวัยชื่อบ้านศรีสุขเมืองทอง ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทร 089-8958845,085-4857676 และ 02-1981188

การดูแล พร้อมระบบพักอาศัยอย่างอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยหรือผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อันจะยังผลให้ผู้ใกล้ชิดและครอบครัวมีความสุขกายสบายใจ เมื่อมอบคนที่ตนรักให้มาอยู่ภายใต้การดูแลอย่างดีของทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ หรือผู้มากด้วยประสบการณ์ในการดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุนและผู้สูงอายุ

ศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุนและผู้สูงอายุ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตำรวจ ได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ให้ความรู้สำหรับประชาชนเรื่องโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุขึ้น 6 เล่มด้วยกัน

 

สามารถเข้าเปิดดูได้ที่ link: https://pubhtml5.com/bookcase/zlvz

คู่มือรับมือโควิด

บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขมีโปรโมชั่น

ตอนนี้บ้านศรีสุขเมืองทองมีโปรโมชั่นปรับลดราคาเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่และสนองรับความพร้อมในการให้บริการของเรา โดยอัตราค่าบริการเริ่มต้นห้องโถงรวมอยู่ที่ 18,000 บาท ห้องคู่ 25,000 บาท และห้องเดี่ยว 35,000 บาท และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในช่วงราคาโปรโมชั่น ก็จะได้รับสิทธิตามราคาโปรโมชั่นไปตลอดการรับบริการอย่างต่อเนื่องค่ะ ดังนั้นยิ่งอยู่นาน ก็ยิ่งกำไรค่ะ เพราะจะไม่มีการปรับขึ้นราคาแม้โปรโมชั่นจะหมดไปแล้วค่ะ

ห้องพักรวม

รายเดือน (บาท)

18,000-21,000

รายวัน (บาท)

850-950

Day Care(บาท/10ชม.)

750 เลือกรับบริการ 7.00-17.00, 8.00-18.00 และ 9.00-19.00 น.

ห้องพักคู่

รายเดือน (บาท)

25,000-29,000

รายวัน (บาท)

1,100-1,200

Day Care(บาท/10ชม.)

750 เลือกรับบริการ 7.00-17.00, 8.00-18.00 และ 9.00-19.00 น.

ห้องพักเดี่ยว

รายเดือน (บาท)

35,000-39,000

รายวัน (บาท)

1,600-1,700

Day Care(บาท/10ชม.)

750 เลือกรับบริการ 7.00-17.00, 8.00-18.00 และ 9.00-19.00 น.

“บ้านศรีสุขเมืองทอง” เป็นสถานที่พักอาศัยขนาดใหญ่ บนอาคารสูงเจ็ดชั้น และอาคารห้าชั้น มีพื้นที่อยู่อาศัยนับตามจำนวนเตียงรวมประมาณ 100 เตียงที่สามารถให้เช่าได้ โดยแบ่งเป็นเตียงรวมในห้องโถง เตียงคู่และเตียงเดี่ยว อาคารห้าชั้นใช้เป็นหอพักพยาบาลและพนักงาน

 

โครงการ “บ้านศรีสุขเมืองทอง” เป็นธุรกิจประเภทสถานพักอาศัย ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยให้บริการที่พำนักแก่บุคคลที่ว้าเหว่ หรือเป็นโรคซึมเศร้า หรืออยู่โดยลำพังมิได้ หรืออยู่ในระหว่างพักฟื้นหรือช่วยตัวเองไม่ได้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” รวมทั้งบริการจัดเตรียมอาหารและป้อนอาหารหรือยาให้แก่ “ลูกค้า” ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเป็นประจำ ซึ่งจะครอบคลุมการให้เช่าที่พักค้างคืน บริการอาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผ้าและที่พัก ตลอดจนความสะอาดของร่างกาย พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล หากมีอาการเจ็บป่วยจะบริการนำส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือโรงพยาบาลที่ “ลูกค้า” รักษาตัวอยู่เพื่อรับการรักษาพยาบาลต่อไป

 

โฮมแคร์ (Home care) ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา บ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา สถานพักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง สถานดูแลผู้ป่วย สถานดูแลคนไข้ สถานดูแลผู้สูงวัย สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลคนไข้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต ศูนย์ดูแลผู้พิการ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพาต ในรูปแบบที่พักมาตรฐานเยี่ยงโรงพยาบาล แต่บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจเยี่ยงญาติสนิทผู้เป็นที่รัก ค่าบริการ ราคากันเอง ย่อมเยา

 (โปรโมชั่นและสิ่งอำนวยความสะดวกอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • รับประเมินสุขภาพ เพื่อวางแผนการดูแลร่วมกับทีมแพทย์พยาบาล
 • บริการอาหาร ของว่าง ให้อาหารทางสาย ตามหลักโภชนาการและประเภทโรค
 • ดูแลการให้ยาตามคำสั่งแพทย์
 • ดูแลความสะอาดร่างกายและเครื่องนุ่งห่มที่จัดให้สวมใส่ รวมทั้งกิจวัตรประจำวันอื่นๆ
 • ส่งเสริมให้มีการเข้าสังคมและร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร้องรำทำเพลง ดูหนังฟังเพลง แอโรบิค สนทนาธรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสมและอัธยาศัยของผู้รับบริการแต่ละท่าน
 • กายภาพบำบัดและอุปกรณ์กระตุ้นส่งเสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายและพัฒนาสุขภาพจิต
 • ห้องพักที่มีทั้งแอร์ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี ลำโพงตามสาย ปุ่มกดเรียกฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่จำเป็น
 • กล้องวงจรปิดทั่วอาคารและในห้องพัก ซึ่งญาติผู้รับบริการสามารถสอดส่องตรวจสอบกิจกรรมของผู้รับบริการผ่านอินเตอร์เน็ตได้(ถ้าต้องการ)
 • รับส่งหรือประสานการรับส่งหรือเป็นเพื่อนผู้รับบริการไปกลับยังสถานพยาบาลตามสิทธิหรือตามที่ญาติแจ้งความประสงค์

ตรวจคัดกรอง Covid-19

กิจกรรมบ้านศรีสุขเมืองทอง

ลูกค้าของเรา

ข่าวสารล่าสุด

บทความล่าสุด

ป้ายกำกับ
elderly care center Elderly home health care บ้านคนชรา บ้านผู้สูงวัย บ้านผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา บ้านพักคนชรา นนทบุรี บ้านพักคนชรา ฟรี บ้านพัก คนชรา ยากจน บ้านพักคนชราใกล้ฉัน บ้านพักผู้สูงวัย บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ ราคา บ้านพักฟื้นคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงวัย ผู้สูงอายุ ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน ศูนย์ดูแลคนแก่ชรา ศูนย์ดูแลคนไข้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพาต ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ศูนย์ดูแลผู้พิการ ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สถานดูแลคนไข้ สถานดูแลผู้ป่วย สถานดูแลผู้สูงวัย สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นคนชรา สถานพักฟื้นผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง สถานพักฟื้นผู้สูงวัย สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สัญญาณเตือนโรคร้ายทางสมอง อาการหูตึง เบาหวาน เบาหวาน คือ โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน การรักษา